Vizyon | Misyon

vizyon

Bilimi hayatının odak noktası haline getirmiş, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm üretebilen, her zaman sorgulayan ve üreten bir toplum hayal ediyoruz. 

Eğitim çağındaki genç nüfusun bilim ve teknoloji becerilerini geliştirecek, yaşadıkları toplum hakkında entelektüel birikime sahip olmalarını sağlayacak, dünyadaki gelişmelere uyum sağlamalarını destekleyecek ulusal ve uluslararası çalışmalar düzenleyerek bilim ve teknolojiyi sosyal fayda için de kullanabilen kendine güvenen “Küresel Liderler” oluşturmak ve sürekliliğini sağlamaktır. 

misyon