Nalan Sönmezocak, Alman Lisesi mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesinden İşletme lisans ve aynı üniversiteden Pazarlama Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir.

Çalışma hayatına koç grubun farklı şirketlerinde başlamış ve 1995 yıllında halen çalışmakta olan BSH şirketinde kariyerine devam etmiştir.

BSH şirketinde ürün yönetimi, tüketici davranışları, stratejik pazarlama gibi farklı fonksiyonlarda çalıştıktan sonra 2005 yıllında şirketin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla “Süreç Yönetimi ve organizasyon” bölümünü kurmuş ve yönetmiştir. Bu kapsamda açık iletişimi ve operasyonel işlerin ölçülebilir hale getirilmesini teşvik etmiş; zaman, işgücü ve teknoloji gibi her türlü kaynağının doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla şirket kültürünün değişiminde ve şirketin yeniden yapılanmasında katkı sağlamıştır.

2018 yıllından beri de “CIS ve Kuzey Afrika” ülkelerin iş modellerini ve stratejilerini geliştirme görevini üstlenerek biriminin yeniden yapılandırmasında rol almıştır.