Nalan Akın

Nalan Sönmezocak, Alman Lisesi mezuniyetinden sonra Marmara Üniversitesinden İşletme lisans ve aynı üniversiteden Pazarlama Yönetimi yüksek lisans derecesine sahiptir.

Çalışma hayatına koç grubun farklı şirketlerinde başlamış ve 1995 yıllında halen çalışmakta olan BSH şirketinde kariyerine devam etmiştir.

BSH şirketinde ürün yönetimi, tüketici davranışları, stratejik pazarlama gibi farklı fonksiyonlarda çalıştıktan sonra 2005 yıllında şirketin etkin ve verimli yönetilmesi amacıyla “Süreç Yönetimi ve organizasyon” bölümünü kurmuş ve yönetmiştir. Bu kapsamda açık iletişimi ve operasyonel işlerin ölçülebilir hale getirilmesini teşvik etmiş; zaman, işgücü ve teknoloji gibi her türlü kaynağının doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla şirket kültürünün değişiminde ve şirketin yeniden yapılanmasında katkı sağlamıştır.

2018 yıllından beri de “CIS ve Kuzey Afrika” ülkelerin iş modellerini ve stratejilerini geliştirme görevini üstlenerek biriminin yeniden yapılandırmasında rol almıştır.

Ece Akın Bakanay

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Mezun olduğu 1999 yılından itibaren çocuklara ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık çalışmalarına kurucularından olduğu danışmalık merkezinde sürdürmektedir.

1999-2000 eğitim döneminde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan ve desteklenen, İstanbul genelinde 30 ilköğretim okul ile yürütülen “Etkili Öğretmenlik Eğitimi” programının uygulama ekibinde görev almıştır.

2008- 2009 yıllarında Türkiye Jokey Kulübü Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezindeki ergenlere yönelik rehberlik hizmetinin oluşturulmasında, ergenlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal ve duygusal becerilerinin desteklenmesi için gerekli eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında görev almıştır.

2008 yılından bu yana ise Committee For Children’ın Türkiye partneri olan Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisinin kurucu ortaklarından biri olarak İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı’nın çeviri, adaptasyon, uygulama sürecinde ve öğretmenlere yönelik eğitim ve atölye çalışmalarının planlanması / uygulanmasında aktif olarak rol almakta; İkinci Adım Programı’nın İlkokul Düzeyi koordinatörlüğü görevini sürdürmektedir.

Bülent Kemal Mutlu

Netaş ArGe Genel Müdürü Bülent Kemal Mutlu, şirketin ArGe faaliyetlerinin ve stratejilerinin yönetimine liderlik ediyor. Bülent Kemal Mutlu ve ekibi, Mobil Genişbant, Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Analitik, Test Hizmetleri, Siber Güvenlik gibi yeni nesil teknoloji alanlarındaki ArGe faaliyetleriyle enerjiden spora, telekomdan finansa, eğitimden sağlığa, savunmadan imalata kadar çok geniş bir sektör skalası için teknoloji ürün ve çözümleri geliştiriyor.

Mutlu ayrıca, Netaş’ın katma değerli yönetilen hizmetlerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir inovasyon ve ürün geliştirme stratejilerinin oluşturulması faaliyetlerini de yönetiyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında lisans derecesi ve Yeditepe Üniversitesi’nden işletme alanında yüksek lisans derecesi bulunan Mutlu, profesyonel kariyerine 1999 yılında Netaş’ta uluslararası telko yazılım destek mühendisi olarak başladı. Kariyeri süresince, telko ve kurumsal sektör teknoloji müdürü, yönetilen hizmetler ve BT danışmanlığı direktörü ve bilişim ArGe direktörlüğü rollerinde görev yaptı.

Bülent Kemal Mutlu evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

Aydan Seskir Özmen

Aydan Seskir Özmen 1994’te ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kariyerinin ilk yıllarında, çeşitli projelerde ve şantiyelerde görev aldı. 1999’da Prota Mühendislik’te tasarım mühendisi olarak çalışmaya başladı. Deprem mühendisliği, ArGe, sismik izolasyon sistemleri, betonarme ve çelik yapılar, yeraltı yapıları ve tünellerin tasarımı ile havalimanları, metrolar ve demiryolları gibi ulaştırma projelerinin yönetimi konularında uzmanlaştı. 2007 ve 2018 Türkiye Deprem Yönetmelikleri’nin hazırlanması sürecine komisyon üyesi olarak katkı sağladı. Tasarım Direktörü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldığı Prota’dan 2019 yazında ayrıldı. Halen bağımsız Tasarım Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Aydan Seskir Özmen felsefe, arkeoloji ve sanat konularında okumayı ve belirli bir disiplin içinde araştırmayı sever. Seyahat etmekten, sergi ve müzeleri ziyaret etmekten keyif alır. Bu alanlarda edindiği bilgi ve deneyimlerini paylaştığı bir Blog yazar. Çeşitli gönüllülük işlerinde varlık gösterir. Bekar ve bir çocuk annesidir.